Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020: 15 điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 (Điểm sàn) của Học viện Quản lý giáo dục là 15 điểm đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển ở tất cả các ngành, cụ thể như sau:

Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020
Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

Nguồn: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đang làm bài thi