Điểm sàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020, cụ thể như sau:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 (điềm sàn) theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 của Học viện như sau:

  • Cơ sở đào tạo phía Bắc: Từ 20,00 điểm trở lên (Áp dụng cho ba tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)
  • Cơ sở đào tạo phía Nam: Từ 18,00 điểm trở lên (Áp dụng cho ba tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)

(Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông tại khu vực 3)

Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đang làm bài thi