Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2021

Đại học Y Dược Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021, ngành Y Khoa 26,9 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2021

>> Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Đang làm bài thi