Bài giảng Âm nhạc 7 bài 4 Nhạc lí Cung và nửa cung Dấu hóa

Bài giảng Âm nhạc 7 bài 4 Nhạc lí Cung và nửa cung Dấu hóa là tài liệu được biên soạn theo hình thức bài giảng điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi