Bài Tập Thì Tương Lai Đơn: Tổng Hợp Các Dạng Bài Thì Tương Lai Đơn (bản PDF)

Bài tập thì tương lai đơn sẽ giúp cho người học thành thạo phần kiến thức ngữ pháp của thì này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho mọi người những dạng bài tập thì tương lai đơn thường gặp nhất.

Thì tương lai đơn là gì?

Thì tương lai đơn
Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn diễn tả những hành động sẽ xảy ra trong tương lai tại một thời điểm chưa xác định, chưa có kế hoạch từ trước.

Công thức:

 • Khẳng định: S + will/shall + V inf + O
 • Phủ định: S + will/shall + not + V inf + O
 • Nghi vấn: Will/shall + S + V inf + O?

Cách dùng:

 • Dùng cho thói quen trong tương lai
 • Dùng cho hành động trong tương lai vừa được đưa ra quyết định ở thời điểm nói
 • Dùng cho lời thỉnh cầu hoặc đề nghị

Dấu hiệu nhận biết: 

Các từ chỉ mốc thời gian trong tương lai:

 • Tomorrow
 • Next week, next month, next year
 • In the future,…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Câu Bị Động Thì Hiện Tại Đơn: Công Thức Và Bài Tập Chi Tiết

Các dạng bài tập thì tương lai đơn thường gặp

Để hiểu sâu thêm về kiến thức ngữ pháp này, hãy cùng Ôn Luyện điểm qua những dạng bài thì tương lai đơn thường gặp nhất trong đề thi tiếng Anh nhé!

Bài tập thì tương lai đơn – chia động từ đúng

Dạng bài chia động từ đúng là dạng bài thường gặp nhất đối với mọi kiến thức ngữ pháp. Dạng bài này bao gồm một danh sách các động từ, yêu cầu học viên chia chúng đúng theo các thì khác nhau, phù hợp với ngữ cảnh văn bản.

Ví dụ:

 1. Tomorrow, his father (send) ___ the letter to Can Tho City.
 2. My sister (send) ___ the letter when she goes to the office.

Đáp án: 

 • will send
 • will send

Bài tập thì tương lai đơn – Hoàn thành câu với thông tin cung cấp

Dạng bài hoàn thành câu với thông tin cung cấp đưa ra một số câu mẫu có chỗ trống ở phần động từ, yêu cầu học viên điền động từ đúng theo ngữ cảnh và thì.

Ví dụ:

 • Tomorrow, students _____ (assemble) in the school to go to Dong Village.
 • We _____ (offer) the teacher’s books.

Đáp án: 

 • will assemble
 • will offer

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

Dạng bài cung cấp các từ riêng lẻ cho sẵn. Người học được yêu cầu sắp xếp các từ sao cho thành câu có nghĩa (chia động từ nếu các từ cho sẵn chưa được chia).

Ví dụ:

 • weekend / will / my / this / we / parents / visit
 • you / tomorrow / will / what / do?

Đáp án: 

 • We will visit my parents this weekend.
 • What will you do tomorrow?

Chọn từ thích hợp (Will hoặc Be going to)

Dạng bài này gần giống với dạng bài chia động từ đúng, tuy nhiên đề bài đã đưa các đáp án có sẵn. Người học chỉ cần chọn đáp án có động từ đã chia đúng thì (đặc biệt lưu ý thì tương lai đơn và thì tương lai gần).

Ví dụ:

 • Her brother (be) ___ home at 6 o’clock.
A. will beB. isC. are
 • I (meet) ___ her later.
A. will meetB. am going to meetC. meet

Đáp án:

 • A. will be
 • A. will meet

Kết hợp cả hai loại tương lai (Will và Be going to)

Dạng bài “Kết hợp cả hai loại tương lai” yêu cầu người học sắp xếp từ hoặc câu đã cho sẵn thành câu hoàn chỉnh. 

Ví dụ:

 • I (will/am going to) start a new job in January

và I (will/am going to) travel to Europe in March.

 • They (will/are going to) renovate their house next month

và They (will/are going to) host a housewarming party.

Đáp án:

 • I will start a new job in January and I am going to travel to Europe in March.
 • They will renovate their house next month but they are going to host a party next week.

Các bài tập thì tương lai đơn

Thực hành <yoastmark class=

Để ôn lại kiến thức, dưới đây sẽ là file tổng hợp các dạng bài thì tương lai đơn. Hãy cùng Ôn Luyện thực hành ngay với file bài tập (bản PDF) dưới đây nhé.

Link PDF bài tập thì tương lai đơn

Trên đây là toàn bộ nội dung về các dạng bài tập thì tương lai đơn kèm file bài tập tổng hợp bản PDF. Hãy cùng nâng cao trình độ Tiếng Anh với Ôn Luyện các bạn nhé! 

XEM THÊM:

Bài liên quan

Đang làm bài thi