Tra cứu Kết quả

Chú thích ký hiệu giải thưởng:
1. D: Distinction – dành cho mỗi thí sinh đạt điểm tối đa
2. HD: Honor Roll of Distinction – Thí sinh đạt điểm cao top 1% Quốc tế.
3. H: Honor Roll – Thí sinh đạt điểm cao top 5% Quốc tế.
4. C: Giải khuyến khích – Thí đạt điểm cao top 6% đến 10% của kỳ thi tại Việt Nam (ngoại trừ thí sinh đã đạt các giải: D, HD, H và A).
5. A: Achievement – Thí sinh từ lớp 6 trở xuống đạt điểm cao trong kỳ thi AMC8.
6. G: Gold – Thí sinh đạt thứ hạng cao nhất trường.
7. S: Silver – Thí sinh đạt thứ hạng cao nhì trường.
8. B: Bronze – Thí sinh đạt thứ hạng cao thứ ba trường.

Lưu ý:
+ Ngoài ra, những thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi AMC8 sẽ đủ điều kiện tham dự kỳ thi AMC10 của kỳ thi năm tiếp theo.
+ Xếp hạng điểm số của học sinh trong trường/kỳ thi là riêng cho kỳ thi AMC8
+ Top 1% và top 5% là tính trên số lượng thí sinh toàn thế giới tham gia kỳ thi AMC8 năm 2024

Chi tiết về cơ cấu giải thưởng xem tại: https://www.amcvietnam.edu.vn/8

Đang làm bài thi