Lớp 9

Giáo trình ôn luyện

Toán

723 Bài kiểm tra, 307 Đề thi thử

Vật Lí

758 Bài kiểm tra, 490 Đề thi thử

Sinh học

600 Bài kiểm tra, 475 Đề thi thử

Anh Văn

962 Bài kiểm tra, 365 Đề thi thử

Hóa học

627 Bài kiểm tra, 408 Đề thi thử

Chuyên đề ôn luyện

Chuyên đề Toán Học

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
Những kiến thức cơ bản về:
– Số và các phép tính trên tập hợp số thực.
– Tập hợp; biểu thức đại số; phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc hai); hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Hàm số và đồ thị.
– Các quan hệ hình học và một số hình thông dụng (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, hình tam giác, hình đa giác, hình tròn, hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp, hình chóp cụt, hình trụ, hình nón, hình cầu); tỉ số lượng giác của góc nhọn.
– Thống kê.
2. Về Kĩ năng
Các kỹ năng cơ bản:
– Thực hiện được các phép tính đơn giản trên số thực.
– Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất, hàm số y = ax”.
– Giải thành thạo phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc nhất và bậc hai), hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Vẽ hình; vẽ biểu đồ; đo đạc; tính độ dài, góc, diện tích, thể tích.
– Thu thập và xử lý số liệu thống kê đơn giản.
– Ước lượng kết quả đo đạc và tính toán.
– Sử dụng các công cụ đo, vẽ, tính toán.
– Suy luận và chứng minh.
– Giải toán và vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.
3. Về tư duy
– Khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí và suy luận lôgic.
– Các thao tác tư duy cơ bản (phân tích, tổng hợp).
– Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy lĩnh hoạt, độc lập và sáng tạo.
– Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.
– Phát triển trí tưởng tượng không gian.
4. Về thái độ
– Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập.
– Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.
– Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác.
– Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.

B – Nội dung học tập

Phần 1: Đại số

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba
Bài 1: Căn bậc hai
Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5: Bảng căn bậc hai
Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 7: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8: Căn bậc ba
Chương 2: Hàm số bậc nhất
Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2: Hàm số bậc nhất
Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn
Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Phần 2: Hình học

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài 3: Bảng lượng giác
Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Chương 2: Đường tròn
Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Chương 3: Góc với đường tròn
Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Bài 3: Góc nội tiếp
Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
Bài 6: Cung chứa góc
Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu
Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Chuyên đề Tiếng Anh

Unit 1: A visit from a pen pal
1. A visit from a pen pal – Getting Started
2. A visit from a pen pal – Listen and Read 
3. A visit from a pen pal – Speak 
4. A visit from a pen pal – Listen 
5. A visit from a pen pal – Read 
6. A visit from a pen pal – Write 
7. A visit from a pen pal – Language Focus 
8. A visit from a pen pal – Vocabulary 
Unit 2: Clothing
9. Clothing – Getting Started
10. Clothing – Listen and Read 
11. Clothing – Speak 
12. Clothing – Listen 
13. Clothing – Read 
14. Clothing – Write 
15. Clothing – Language Focus 
16. Clothing – Vocabulary 
Unit 3: A trip to the countryside
17. A trip to the countryside – Getting Started
18. A trip to the countryside – Listen and Read 
19. A trip to the countryside – Speak 
20. A trip to the countryside – Listen 
21. A trip to the countryside – Read 
22. A trip to the countryside – Write 
23. A trip to the countryside – Language Focus 
24. A trip to the countryside – Vocabulary 
Unit 4: Learning a foreign language
25. Learning a foreign language – Getting Started
26. Learning a foreign language – Listen and Read 
27. Learning a foreign language – Speak 
28. Learning a foreign language – Listen 
29. Learning a foreign language – Read 
30. Learning a foreign language – Write 
31. Learning a foreign language – Language Focus 
32. Learning a foreign language – Vocabulary 
Unit 5: The media
33. The media – Getting Started
34. The media – Listen and Read 
35. The media – Speak 
36. The media – Listen 
37. The media – Read 
38. The media – Write 
39. The media – Language Focus 
40. The media – Vocabulary 
Unit 6: The environment
41. The environment – Getting Started
42. The environment – Listen and Read 
43. The environment – Speak 
44. The environment – Listen 
45. The environment – Read 
46. The environment – Write 
47. The environment – Language Focus 
48. The environment – Vocabulary 
Unit 7: Saving energy
49. Saving energy – Getting Started
50. Saving energy – Listen and Read 
51. Saving energy – Speak 
52. Saving energy – Listen 
53. Saving energy – Read 
54. Saving energy – Write 
55. Saving energy – Language Focus 
56. Saving energy – Vocabulary 
Unit 8: Celebrations
57. Celebrations – Getting Started
58. Celebrations – Listen and Read 
59. Celebrations – Speak 
60. Celebrations – Listen 
61. Celebrations – Read 
62. Celebrations – Write 
63. Celebrations – Language Focus 
64. Celebrations – Vocabulary 
Unit 9: Natural disasters
65. Natural disasters – Getting Started
66. Natural disasters – Listen and Read 
67. Natural disasters – Speak 
68. Natural disasters – Listen 
69. Natural disasters – Read 
70. Natural disasters – Write 
71. Natural disasters – Language Focus 
72. Natural disasters – Vocabulary 
Unit 10: Life on other planets
73. Life on other planets – Getting Started
74. Life on other planets – Listen and Read 
75. Life on other planets – Speak 
76. Life on other planets – Listen 
77. Life on other planets – Read 
78. Life on other planets – Write 
79. Life on other planets – Language Focus 
80. Life on other planets – Vocabulary 

Chuyên đề Vật LÍ

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
Đạt được một hệ thống kiến thức vật lí phổ thông, cơ bản ở trình độ Trung học cơ sở và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:
– Những kiến thức về các sự vật, hiện tượng và quá trình vật lý quan trọng nhất trong đời sống và sản xuất.
– Các đại lượng, các khái niệm và mô hình vật lí đơn giản, cơ bản, quan trọng được sử dụng phổ biến.
– Những quy luật định tính và một số định luật vật lí quan trọng nhất.
– Những ứng dụng phổ biến, quan trọng nhất của vật lí trong đời sống và trong sản xuất.
– Những hiểu biết ban đầu về một số phương pháp chung của nhận thức khoa học và một số phương pháp đặc thù của vật lí, trước hết là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
2. Về Kĩ năng
– Biết quan sát các hiện tượng và các quá trình vật lý trong tự nhiên, trong đời sống hằng ngày hoặc trong các thí nghiệm và từ các nguồn tài liệu khác để thu thập các thông tin cần thiết cho việc học tập môn vật lí.
– Biết sử dụng các dụng cụ đo phổ biến của vật lí, lắp ráp và tiến hành được các thí nghiệm vật lý đơn giản.
– Biết phân tích, tổng hợp và xử lý các thông tin thu được để rút ra kết luận, đề ra các dự đoán đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc quá trình vật lý, cũng như để xuất phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm tra dự đoán đã đề ra.
– Vận dụng được kiến thức để mô tả và giải thích một số hiện tượng và quá trình vật lý đơn giản trong học tập và trong đời sống, để giải các bài tập vật lí chỉ đòi hỏi những suy luận logic và những phép tính đơn giản.
– Biết sử dụng được các thuật ngữ vật lí, các biểu, bảng, đồ thị để trình bày rõ ràng, chính xác những hiểu biết, cũng như những kết quả thu được qua thu thập và xử lý thông tin.
3. Về thái độ
– Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, dần dần có hứng thú học Vật lí, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của Vật lí học cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.
– Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc quan sát, thu thập thông tin và trong thực hành thí nghiệm.
– Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào các hoạt động trong gia đình, cộng đồng và nhà trường.

B – Nội dung học tập
Chương 1: Điện học
Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm
Bài 3: Đoạn mạch nối tiếp
Bài 4: Đoạn mạch song song
Bài 5:Bài tập vận dụng định luật Ôm
Bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
Bài 9: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật
Bài 10: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
Bài 11: Công suất điện
Bài 12: Điện năng – Công của dòng điện
Bài 13: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
Bài 14: Định luật Jun – Lenxo
Bài 15: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxo
Bài 16: Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q – I 2 trong định luật Jun-Lenxo
Bài 17: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
Bài 18: Tổng kết chương I: Điện học
Chương 2: Điện từ học

Bài 19: Nam châm vĩnh cửu
Bài 20: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
Bài 21: Từ phổ – Đường sức từ
Bài 22: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
Bài 23: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
Bài 24: Ứng dụng của nam châm
Bài 25: Lực điện từ
Bài 26: Động cơ điện một chiều
Bài 27: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
Bài 28: Hiện tượng cảm ứng điện từ
Bài 29: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
Bài 30: Dòng điện xoay chiều
Bài 31: Máy phát điện xoay chiều
Bài 34: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
Bài 35: Truyền tải điện năng đi xa
Bài 36: Máy biến thế

Chương 3: Quang học
Bài 37: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài 38: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
Bài 39: Thấu kính hội tụ
Bài 40: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Bài 41: Thấu kính phân kì
Bài 42: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Bài 43: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Bài 44: Mắt
Bài 45: Mắt cận và mắt lão
Bài 46: Kính lúp
Bài 47: Bài tập quang hình học
Bài 48: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Bài 49: Sự phân tích ánh sáng trắng
Bài 50: Sự trộn các ánh sáng màu
Bài 51: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
Bài 52: Các tác dụng của ánh sáng
Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Bài 53: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Bài 54: Định luật bảo toàn năng lượng
Bài 55: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện
Bài 56: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân

Chuyên đề Sinh Học

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
– Mô tả được hình thái, cấu tạo của cơ thể sinh vật thông qua các đại điện của các nhóm vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật và cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường sống.
– Nêu được các đặc điểm sinh học trong đó có chú ý đến tập tính của sinh vật và tầm quan trọng của những sinh vật có giá trị trong nền kinh tế.
– Nêu được hướng tiến hoá của sinh vật (chủ yếu là động vật, thực vật), đồng thời nhận biết sơ bộ về các đơn vị phân loại và hệ thống phân loại động vật, thực vật.
– Trình bày được các quy luật cơ bản về sinh lí, sinh thái, di truyền. Nêu được cơ sở khoa học của các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và các biện pháp Kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất, cải tạo giống cây trồng – vật nuôi.
2. Về kĩ năng
– Biết quan sát, mô tả, nhận biết các cây, con thường gặp; xác định được vị trí và cấu tạo của các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể thực vật, động vật và người.
– Biết thực hành sinh học: sưu tầm, bảo quản mẫu vật, làm các bộ sưu tập nhỏ, sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, đặt và theo dõi một số thí nghiệm đơn giản.
– Vận dụng được kiến thức vào việc nuôi trồng một số cây, con phổ biến ở địa phương; vào việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng ; vào việc giải thích các hiện tượng sinh học thông thường trong đời sống.
– Có kỹ năng học tập: tự học, sử dụng tài liệu học tập, lập biểu bảng, sơ đồ….
– Rèn luyện được năng lực tư duy: phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá các sự kiện, hiện tượng sinh học,…
3. Về thái độ
– Có niềm tin khoa học về bản chất vật chất của các hiện tượng sống và khả năng nhận thức của con người.
– Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng và bảo vệ môi trường.
– Sẵn sàng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Sinh học vào trồng trọt và chăn nuôi ở gia đình và địa phương.
– Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma tuý và các tệ nạn xã hội.

B – Nội dung học tập

Di truyền và Biến dị

Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
Bài 1: Menđen và Di truyền học
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 3: Lai hai cặp tính trạng
Chương 2: Nhiễm sắc thể
Bài 4: Nhiễm sắc thể
Bài 5: Nguyên phân
Bài 6: Giảm phân
Bài 7: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 8: Cơ chế xác định giới tính
Bài 9: Di truyền liên kết
Chương 3: ADN và Gen
Bài 10: ADN
Bài 11: ADN và bản chất của gen
Bài 12: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Bài 13: Prôtêin
Bài 14: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Chương 4: Biến dị
Bài 15: Đột biến gen
Bài 16: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 17: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 18: Thường biến
Bài 19: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến
Bài 20: Thực hành : Quan sát thường biến
Chương 5: Di truyền học người
Bài 40: Tác động của con người đối với môi trường
Bài 41: Ô nhiễm môi trường
Chương 6: Ứng dụng di truyền
Bài 24: Công nghệ tế bào
Bài 25: Công nghệ gen
Bài 26: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Bài 27: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 28: Ưu thế lai
Bài 29: Các phương pháp chọn lọc
Bài 30: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Bài 31: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Sinh vật và Môi trường

Chương 1: Sinh vật và môi trường
Bài 32: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 33: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Bài 34: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 35: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Chương 2: Hệ sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật
Bài 37: Quần thể người
Bài 38: Quần thể xã sinh vật
Bài 39: Hệ sinh thái
Chương 3: Con người, dân số và môi trường
Bài 40: Tác động của con người đối với môi trường
Bài 41: Ô nhiễm môi trường
Chương 4: Bảo vệ môi trường
Bài 42: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
Bài 43: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
Bài 44: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Bài 45: Luật bảo vệ môi trường

Chuyên đề Hóa Học

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
Có được hệ thống kiến thức hóa học phổ thông cơ bản ban đầu, tương đối hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:
– Kiến thức cơ sở hoá học chung.
– Hoá học vô cơ.
– Hoá học hữu cơ.
2. Về Kĩ năng
Có được hệ thống kĩ năng hóa học phổ thông cơ bản, ban đầu gồm:
– Kỹ năng học tập hoá học.
– Kỹ năng thực hành hoá học.
– Kỹ năng vận dụng kiến thức hóa học.
3. Về thái độ
Có thái độ tích cực như:
– Hứng thú học tập bộ môn Hoá học.
– Biết giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.
– Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.
– Ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.

B – Nội dung học tập
Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2: Một số oxit quan trọng
Bài 3: Tính chất hóa học của axit
Bài 4: Một số axit quan trọng
Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
Bài 8: Một số bazơ quan trọng
Bài 9: Tính chất hóa học của muối
Bài 10: Một số muối quan trọng
Bài 11: Phân bón hóa học
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Bài 13: Tính chất vật lí của kim loại
Bài 14: Tính chất hóa học của kim loại
Bài 15: Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Bài 16: Nhôm
Bài 17: Sắt
Bài 18: Hợp kim sắt: Gang, thép
Bài 19: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 20: Tính chất của phi kim
Bài 21: Clo
Bài 22: Cacbon
Bài 23: Các oxit của cacbon
Bài 24: Axit cacbonic và muối cacbonat
Bài 25: Silic. Công nghiệp silicat
Bài 26: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 27: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 28: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 29: Metan
Bài 30: Etilen
Bài 31: Axetilen
Bài 32: Benzen
Bài 33: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 34: Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài 35: Rượu etylic
Bài 36: Axit axetic
Bài 37: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 38: Chất béo
Bài 39: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 40: Thực hành: Tính chất của rượu và axit
Bài 41: Glucozơ
Bài 42: Saccarozơ
Bài 43: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 44: Protein
Bài 45: Polime

Học phí siêu chất, thảnh thơi học tập

Không giới hạn môn học và lượt học

Tải App ngay, Ônluyện mọi nơi mọi lúc

15 ngày học thử miễn phí, Cài đặt nhanh chóng, Đầy đủ tính năng

 

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên

Đang làm bài thi