Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội QHE40 A01, D01, D09, D10 33.45 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ […]

Điểm chuẩn ngành Marketing

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Hà Nội 7340115 D01 34.48 Dạy bằng Tiếng Anh D01 36.63 Điểm thi TN THPT (dạy bằng tiếng anh) 2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7340115 […]

Điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7340122 A00, A01, D01, D07 27.65 A00, A01, D01, D07 18.1 Điểm thi TN THPT 2 Đại Học Thương Mại TM17 A00, A01, […]

Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân sự

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Nội Vụ 7340404NQ C20 15 C00 28 Điểm thi TN THPT A00, D01, C00 14 A00, A01, D01 24 Điểm thi TN THPT 2 Đại Học Kinh […]

Điểm chuẩn ngành Viễn thông

STT Tên trường Ngành Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông CN9 A00, A01 26 điểm TA>=4 A00, A01 […]

Điểm chuẩn Ngành Kế toán

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc Đại học Hoa Lư 51340301 A00, A01, D01, D07 14 A00, A01, D01, D07 14 Điểm thi TN THPT Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh 7340301 A00, A01, D01, D07 […]

Điểm chuẩn Ngành Ngân hàng

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc Học viện Chính sách và Phát triển 7340201 A00, A01, D01, D07 23.5 Xét học bạ A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3/10 24.9/30 Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh […]

Điểm chuẩn Ngành Kinh tế/Quản lí công

STT Tên trường Ngành Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc Học Viện Chính Sách và Phát Triển Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D07 25.5 Kinh tế quốc tế Xét học bạ A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3/10 […]

Đang làm bài thi