Điểm chuẩn ngành Thiết kế

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 7210403 H00, H01, H08, H02 15 H00, H01, H08, H02 24.1 Điểm thi TN THPT 2 Đại Học Kiến Trúc […]

Điểm chuẩn ngành Kĩ thuật cơ khí

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ME2 A00, A01 26.51 A00, A01 25.78 Điểm thi TN THPT TE2x A19 44733 Kỹ thuật cơ khí động lực ME2x A19 44793 […]

Điểm chuẩn ngành Xây dựng – Kiến trúc

STT Tên trường Tên ngành Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Ngành kiến trúc 7580101 V00 28.85 Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT 7580102 V00 26.5 […]

Đang làm bài thi