Điểm chuẩn Ngành luật

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN08 A00, A01, D01, A09 16.5 Điểm thi TN THPT 2 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học […]

Điểm chuẩn Ngành Sư phạm

STT Tên trường Tên ngành Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Hoa Lư Ngành sư phạm vật lí 7140211 A00, A01, A02 19 Điểm TN THPT Ngành sư phạm toán học 7140209 A00, A01, D07, D08 […]

Điểm chuẩn ngành Y

STT Tên trường Tên ngành Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên Ngành răng – hàm – mặt 7720501 B00 26.25 B00, XDHB 29.72 Học bạ B00, D07, D08 26.25 […]

Điểm chuẩn ngành Dược

STT Tên trường Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại học Thành Đô 7720201 A00, B00 21 Điểm thi TN THPT A00, B00, XDHB 24 Học lực lớp 12 đạt loại giỏi 2 Đại học Đông Đô 7720201 […]

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ

STT Tên trường Tên ngành Mã ngành Năm 2020 Năm 2021 Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Miền Bắc 1 Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D07, D14, D11 15 D01, D07, D14, D11 15 Điểm TN THPT […]

Đang làm bài thi