Tra cứu Số Báo Danh

Thí sinh xem hướng dẫn tra cứu số báo danh và điểm thi tại đây

BEBRAS COMPUTATIONAL THINKING CHALLENGE

THẺ DỰ THI BEBRAS - 2023THẺ DỰ THI BEBRAS - 2023

Điểm thi:

Địa chỉ điểm thi:

( Quét mã QR để xác định vị trí điểm thi )

NỘI QUY PHÒNG THI

 • Ngày thi: 26/11/2023. Thời gian có mặt tại điểm thi: 07:45. Thời gian làm bài thi: 09:00 – 10:00
 • Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt đầu làm bài thi không được dự thi.
 • Xuất trình Thẻ dự thi và Thẻ học sinh (hoặc Bản photo Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
 • Chỉ được mang bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì vào phòng thi.
 • Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
 • Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh vào cả giấy thi và giấy nháp.
 • Bài làm phải trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng.
 • Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của thí sinh khác, không được trao đổi khi làm bài.
 • Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.
 • Khi hết giờ thi, phải ngừng làm bài và nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT. Trong trường hợp không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp. Khi nộp bài, thí sinh phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi thí sinh.
 • Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ trách điểm thi quyết định.

BTC KỲ THI BEBRAS VIỆT NAM

Đang làm bài thi