Tra cứu Điểm thi
Thách thức Tư duy Thuật toán Bebras

Chú thích về đáp án:

  • Ký hiệu “*” : thí sinh chọn nhiều đáp án, không tính điểm.
  • Ký hiệu “-” : thí sinh không chọn đáp án không tính điểm.

Chú thích về giải thưởng:

  1. C (National Champion): Vô địch Quốc gia
  2. H (High Distinction): Xuất sắc
  3. D (Distinction): Giỏi
  4. S (School Champion): Vô địch cấp Trường

Chi tiết về cơ cấu giải thưởng xem tại: bebras.vn

Đang làm bài thi