Chính Sách Cookie

Chính sách cookie này sẽ giải thích khi nào và tại sao lại sử dụng cookie và công nghệ theo dõi khác khi bạn truy cập http://onluyen.vn/ hoặc bất kỳ Website nào thuộc sở hữu hoặc được điều hành bởi Công ty TNHH Giáo dục Edmicro.

Cookie là gì và cookie hoạt động như thế nào?

Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập Website của chúng tôi. Cookie được sử dụng để giúp việc điều hướng trang web hiệu quả hơn, ghi nhớ những tuỳ chỉnh của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookie cũng có thể đảm bảo nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên mạng liên quan nhiều hơn đến bạn và các sở thích của bạn.

Onluyen.vn sử dụng các cookies để mang lại cho Quý khách những trải nghiệm tốt nhất có thể khi truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu khác nhau như các web beacon, đó là những hình ảnh điện tử có thể được sử dụng trên các trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng web beacon và các công nghệ tương tự để cung cấp các cookie, đếm lượt truy cập, và hiểu cách sử dụng và tối ưu hóa tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng.

Quý khách có tùy chọn để không cho phép trình duyệt của Quý khách chấp nhận các cookies. Tuy nhiên, nếu Quý khách chọn không chấp thuận sử dụng các cookies từ trang web của chúng tôi, chúng tôi xin được thông báo rằng một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng hoặc tối ưu. Để biết thêm thông tin về các cookies, Quý khách vui lòng truy cập vào trang web allaboutcookies.org.

Những câu hỏi thường gặp

Có phải các cookies có nghĩa là tôi có thể sẽ nhận các cuộc gọi để tiếp thị hoặc thư rác?

Chúng tôi không bao giờ sử dụng dữ liệu được thu thập qua các cookies trên trang web này để liên lạc với Quý khách thông qua thư bưu điện, email, hoặc điện thoại. Chúng tôi có thể sử dụng các cookies để cho Quý khách thấy nội dung phù hợp trên trang web của chúng tôi về những điều mà chúng tôi cho rằng Quý khách có thể quan tâm, nhưng chỉ liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Onluyen.vn. Quý khách sẽ không thấy quảng cáo trên trang web của chúng tôi từ bất cứ bên nào khác ngoài Onluyen.vn và các đại lý của của chúng tôi.

Các cookies có thể chuyển thông tin cá nhân của tôi cho người khác không?

Chúng tôi sử dụng tính năng “phân tích” cookie để cải thiện trải nghiệm trình duyệt của Quý khách trên trang web của chúng tôi và bằng cách đó chúng tôi chia sẻ một số thông tin nhất định với các bên thứ ba cung cấp tính năng “phân tích” của chúng tôi nhưng hãy yên tâm rằng không có thông tin nào có thể truy nguồn các thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập qua các cookies khi Quý khách đã đồng ý rõ ràng, ví dụ như bằng cách đưa ra yêu cầu sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ và phù hợp với chính sách về cookies của trang web.

Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba đáng tin cậy như thế nào?

Một số bên thứ ba là nhà cung cấp tin cậy cho Onluyen.vn và điều này bao gồm các đối tác cung cấp các tính năng quan trọng cho các trang web của chúng tôi.

Làm thế nào Quý khách có thể quản lý các cookies của Quý khách?

Các trình duyệt của hầu hết các máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị hỗ trợ web khác thường được thiết lập để chấp nhận các cookies. Nếu Quý khách muốn điều chỉnh các tuỳ chọn cookie cho trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác, Quý khách có thể thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt của Quý khách. Chức năng “hỗ trợ” của trình duyệt sẽ cho Quý khách cách thức thực hiện điều này. Tuy nhiên, vui lòng nhớ rằng các cookies thường được sử dụng để kích hoạt và cải thiện một số các chức năng nhất định của trang web của chúng tôi. Nếu Quý khách chọn tắt một số các cookies nhất định, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của trang web của chúng tôi.

Chính sách này có thay đổi không?

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách cookie này theo quyết định của riêng mình tại bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng truy cập Chính sách bảo mật.

Đang làm bài thi