Art Vocabulary IELTS: Từ Vựng IELTS Topic Art Dễ Áp Dụng

Art Vocabulary IELTS là một chủ đề tương đối khó. Bởi vì đây là chủ đề mà với những người không quan tâm nhiều đến mỹ thuật – nghệ thuật sẽ gặp khó khăn trong việc kể về chúng bằng cả tiếng Việt hay tiếng Anh. Vậy để có sự chuẩn bị tốt cho bài thi Speaking, hãy cùng Edmicro xây dựng list “Art Vocabulary IELTS” hay về chủ đề này nhé!

Từ vựng chủ đề Art

Với mục đích dễ nhớ và dễ áp dụng hơn, chúng ta sẽ chia từ vựng của chủ đề Art thành các nhóm nhỏ bao gồm: 

Từ vựng chung về chủ đề Art 

 • Modern art: nghệ thuật đương đại
 • An art exhibit: cuộc triển lãm mỹ thuật
 • Ancient art: nghệ thuật cổ xưa              
 • A gallery: phòng triển lãm
 • Cultural art: nghệ thuật về văn hóa
 • An educational tool: công cụ giáo dục
 • Performance art: nghệ thuật biểu diễn
 • Visual art: nghệ thuật thị giác
 • Watercolor painting: tranh vẽ màu nước  
 • Acrylic painting: tranh sơn màu acrylic 
 • Pencil sketch: phác họa bằng bút chì 
 • Caricature: tranh biếm họa 
 • Art viewers: người thường thức nghệ thuật
 • Rich culture: nền văn hóa phong phú 
 • An artifact: tác phẩm tạo tác 
Từ vựng chung chủ đề Art trong IELTS
Từ vựng chung chủ đề Art trong IELTS

Từ vựng diễn tả về Art

 • Masterpiece: Kiệt tác 
 • Genius: Thiên tài 
 • Artistic: Thuộc về thẩm mỹ, nghệ thuật 
 • Sophisticated: Tinh vi, phức tạp 
 • Contemporary: Mang tính đương đại 
 • An exquisite picture: Một bức tranh tuyệt mỹ 
 • Widely-known: Được biết đến rộng rãi
 • Dull: nhàm chán
 • Inventive: sáng tạo
 • Abstract: Trừu tượng 
 • Expressive: Giàu cảm xúc 
 • Imaginative: Giàu trí tưởng tượng  
 • Thought-provoking: Kích thích tư duy
 • Unique: Độc lạ 

Cụm từ vựng về Art: Phrasal Verb, Collocations và Idioms

Phrasal Verb chủ đề Art 

 • Break new ground: To do something that is original or innovative.
 • Catch the eye: To attract attention.
 • Come to life: To become animated or expressive.
 • Display one’s talents: To show off one’s skills.
 • Experiment with: To try out new ideas or techniques.
 • Get inspired by: To be motivated or stimulated by something.
 • Make a statement: To express an opinion or belief through art.
 • Push the boundaries: To go beyond what is considered acceptable or traditional.
 • Set the standard: To establish a level of excellence that others aspire to.
 • Stand out: To be noticeably different from others.

Xem thêm: Music Vocabulary IELTS: Từ Vựng IELTS Topic Music Siêu Hay

Phrasal verb chủ đề Art Vocabulary IELTS
Phrasal verb chủ đề Art Vocabulary IELTS

Collocations chủ đề Art

 • a work of art/a work of music/a work of literature: một tác phẩm 
 • the aesthetic qualities of something: phẩm chất thẩm mỹ của một cái gì đó
 • the portrayal of something/somebody: sự miêu tả của một cái gì đó/ai đó
 • a private viewing: buổi xem riêng
 • to be a connoisseur of: là một người sành sỏi
 • a priceless portrait: bức chân dung vô giá
 • to commission a work of art: ủy quyền cho một tác phẩm nghệ thuật
 • to stage a play: dàn dựng một vở kịch
 • a talented playwright: nhà viết kịch tài năng
 • to appeal to audiences: thu hút khán giả
 • a literary genius: thiên tài văn học
 • Out-of-this-world: Ngoài sức tưởng tượng 
 • Have an eye for drawing: Có con mắt hội họa 
 • Spark an interest in somebody: Truyền cảm hứng cho ai đó 
 • Have a passion for: Có niềm đam mê với cái gì 
 • Take part in: Tham gia vào

Xem thêm: Sport Vocabulary IELTS: Bộ 20+ Từ vựng IELTS chủ đề Sport

Idioms liên hệ với từ vựng Art

 • State of the art: Hiện đại, tiên tiến
 • To move someone: Làm ai cảm động rơi nước mắt
 • To stand the test of time: Trường tồn với thời gian
 • To be eye-catching: Bắt mắt 
 • Think outside the box: Suy nghĩ sáng tạo
Ví dụ idiom chủ đề Art - State-of-the-art office
Ví dụ idiom chủ đề Art – State-of-the-art office

Một số câu trả lời mẫu topic Art trong Speaking 

Part 1

Do you like art?

Absolutely yes. Actually, I wasn’t as keen on Arts as Maths, Physics in school. Then, I have had a passion for art since my sister brought me to the Art Gallery and let me have a chance to take part in some drawing classes. Surprisingly, I achieved the first runner in a small painting contest in my hometown. Until now, despite the hectic life, I have been passionate about drawing scenery weekly.

Have you ever visited an art gallery?

Frankly, I’m not into art, so I have never visited an art gallery voluntarily. The only time I visited a gallery was during a field trip in high school

Is there any artwork on the wall in your room?

No there isn’t. I don’t feel like decorating my room with artwork. Instead, I use some photo of myself, my close friends and my family. I like looking at the faces of the people I love for my own peace of mind.  

Part 2

Describe a painting or work of art that you have seen 

You should say

 • When you saw this work of art
 • Where you saw it 
 • What it looked like 

And explain your impression of it. 

Part 3

Should children be encouraged to learn art? 

Well I suppose that studying art is an excellent way to help children promote their creativity. Literally, children observe and perceive the world around them in a different way. Each child’s opinion is unique and we can see this most clearly if we ask them to draw a certain thing. Maybe their innate talents will soon reveal and if we encourage them to think outside the box, they can have further development.

Do you think children can benefit from going to art galleries?

Do you have paintings in your room?

Do you think it is interesting to be an artist?

Trên đây là bài viết về 50+ từ vựng chủ đề Art mà Ôn luyện đã tổng hợp và sưu tầm. Hy vọng bạn có thể lưu lại bộ “Art Vocabulary IELTS” và áp dụng nó thật nhiều trong luyện tập nhé

Bài liên quan

Đang làm bài thi