IELTS Speaking Part 3 Là Gì? 5 Cách Trả Lời Hiệu Quả, Topic Thường Gặp

Trong phần thi IELTS Speaking Part 3, giám khảo và thí sinh sẽ cùng bàn luận về các câu hỏi liên quan đến chủ đề ở Part 2. Do đó, để đạt được band điểm cao bạn cần có cách trả lời IELTS Speaking Part 3 hiệu quả. Vậy những cách làm đó là gì, hãy cùng Onluyen khám phá chi tiết trong bài viết này nhé!

IELTS Speaking Part 3 Là Gì?

IELTS Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng và cũng là phần thi khó nhất trong bài thi Speaking IELTS. Ở phần này, thí sinh sẽ được giám khảo hỏi những câu hỏi có liên quan đến chủ đề của  trước đó. Thí sinh sẽ được giám khảo yêu cầu thảo luận ý kiến và vấn đề chuyên sâu, mở rộng hơn.

Cuộc đối thoại này gọi là phỏng vấn dài, thời gian khoảng 4-5 phút, lâu hơn so với bài nói ở Part 2. Giám khảo sẽ đánh giá khả năng nói, cách truyền tải ý tưởng và trình bày quan điểm của bạn. Bạn cần trả lời các câu hỏi một cách logic, chi tiết và bao quát. 

Đọc thêm: IELTS Speaking Part 2: Thông Tin Chi Tiết Và Cách Triển Khai Từng Chủ Đề

IELTS Speaking Part 3 Là Gì?
IELTS Speaking Part 3 Là Gì?

5 cách trả lời IELTS Speaking Part 3

Dưới đây là một số chiến thuật giúp bạn chinh phục phần thi khó nhằn này:

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3: Trả lời theo cấu trúc AREA

Cấu trúc AREA là một chiến thuật trả lời hiệu quả cho IELTS Speaking Part 3, giúp bạn có một bài nói logic, chi tiết và mở rộng, gồm 4 bước sau:

 • Bước 1: A – Answer 

Trả lời trực tiếp cho câu hỏi của giám khảo. Bạn nên dùng một câu ngắn gọn và rõ ràng, không cần phải giải thích hay bổ sung thêm ý kiến. 

Ví dụ: Do you think it is important to learn a foreign language? – Yes, I do.

 • Bước 2: R – Reason

Đưa ra lý do giải thích cho câu trả lời của bạn. Bạn nên dùng các từ nối như because, since, as để nối với câu trả lời ở bước 1, và dùng các từ như firstly, secondly, thirdly để liệt kê các lý do chính. Bạn nên cố gắng đưa ra ít nhất 2 lý do để làm cho bài nói của bạn thêm phong phú và thuyết phục. 

Ví dụ: Yes, I do, because learning a foreign language can bring many benefits. Firstly, it can help me communicate with people from different cultures and backgrounds. Secondly, it can enhance my cognitive and academic abilities, such as memory, problem-solving and critical thinking.

 • Bước 3: E – Example 

Đưa ra ví dụ cụ thể cho câu trả lời của bạn. Bạn nên dùng các từ như for example, for instance, such as để giới thiệu ví dụ của bạn, và dùng các từ như who, what, where, when, why, how để miêu tả ví dụ của bạn một cách sinh động và hấp dẫn. Bạn nên chọn những ví dụ có liên quan đến chủ đề và lý do của bạn, và có thể dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc thông tin chung. 

Ví dụ: For example, when I was in high school, I learned English as a foreign language. It helped me to make friends with some exchange students from Australia and the UK. It also helped me to get good grades in other subjects, such as math and science, because I could understand the textbooks and the teachers better.

 • Bước 4: A – Alternatives 

Đưa ra ý kiến trái chiều cho câu hỏi của giám khảo. Bạn nên dùng các từ như however, on the other hand, bút để bắt đầu câu trả lời của bạn, và dùng các từ như some people, others, another point of view để chỉ ra sự khác biệt về quan điểm. Bạn nên cố gắng đưa ra ít nhất 1 ý kiến trái chiều để làm cho bài nói của bạn thêm cân bằng và khách quan. 

Ví dụ: However, some people may think that learning a foreign language is not important. They may argue that it is too difficult and time-consuming to master a foreign language. They may also think that it is unnecessary to learn a foreign language when they can use their mother tongue or a common language like English to communicate with others.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3: Paraphrase lại câu hỏi

Sử dụng chiến lược này, bạn sẽ câu giờ bằng cách diễn đạt lại câu hỏi của giám khảo. Điều này có thể giúp bạn câu thêm một chút thời gian để sắp xếp các ý tưởng. Ngoài ra, nó cũng giúp bạn thể hiện khả năng paraphrase, từ đó gây ấn tượng với giám khảo.

Đọc thêm: Kinh Nghiệm Thi IELTS Speaking, Các Lỗi Thường Gặp Cần Tránh

Paraphrase lại câu hỏi
Paraphrase lại câu hỏi

Ví dụ:

 • Đề bài: Do advertisements give correct information, or do they encourage people to buy things that they may not need?
 • Trả lời: I believe that there are more advertising these days that provide us with erroneous information.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3: Trả lời một cách tổng quát, mang tính xã hội

Hãy nhớ rằng bạn đã nói về các chủ đề quen thuộc trong phần 1 và phần 2. Phần 3 là cơ hội để bạn cho giám khảo thấy rằng bạn có thể thảo luận về các chủ đề mang tính xã hội. Vì vậy, bạn cần bày tỏ quan điểm và ý tưởng của bản thân một cách khái quát, học thuật nhất có thể. Bởi nếu bạn đưa những ví dụ về gia đình hay người quen của bạn vào câu trả lời. Giám khảo có thể cho rằng bạn thiếu những kiến thức này và trừ điểm của bạn.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3: Hỏi lại khi không hiểu câu hỏi

Đôi khi bạn không nắm rõ câu hỏi mà giám khảo đưa ra. Khi đó bạn có thể yêu cầu giám khảo nói lại câu hỏi, hay nói cách khác là “diễn đạt” lại câu hỏi để có thể hiểu được câu hỏi rõ ràng hơn và đưa ra câu trả lời phù hợp với câu hỏi hơn.

Lưu ý: Việc yêu cầu giám khảo diễn đạt lại câu hỏi chỉ nên xảy ra 1-2 lần và khi thật sự không hiểu rõ câu hỏi. bạn không nên lạm dụng vì có thể giám khảo sẽ cảm thấy khá bực mình.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3: Câu thời gian khi cần thiết

Khi bạn gặp phải một câu hỏi khó nhưng chưa kịp nghĩ ý tưởng trả lời trong thời gian ngắn. Hãy nhớ rằng luôn đưa ra câu trả lời chung chung, tổng quát nhất có thể để có thời gian suy nghĩ về câu hỏi chi tiết hơn và đưa ra câu trả lời hợp lý hơn cho phần Part 3 mang tính xã hội này.

Ví dụ: 

 • Đề bài: Why do some individuals choose to take a gap year after graduating from high school?
 • Trả lời: Well, I think there are several reasons why some people opt to take a sabbatical before starting university. For starters, having a gap year after high school can provide them with the opportunity to do something completely different, which will allow them to appreciate the classroom structure more and gain a fresh perspective. Second, education is a significant financial investment, so students and their families must plan ahead of time. If you spend the extra year working, it might help you make money.

Tổng hợp IELTS Speaking Part 3 Topic kèm câu hỏi luyện tập

Để thành thạo phần 3 trong IELTS Speaking thì bạn cần luyện tập rất nhiều. Dưới đây là các chủ đề và câu hỏi kèm theo trong phần này cho bạn:

Family

 • In what ways have families evolved in your nation in recent years?
 • In your nation, what function do grandparents play in the family?
 • What are your feelings about single-parent families?
 • What do you think will become of the family in the future?
 • Who should be in charge of caring for the elderly, the family or the government, in your opinion?
 • Why is there a decline in the number of joint families in current times?

Society

 • What are your country’s societal problems?
 • What steps may be taken to alleviate poverty?
 • What do you think about social charity?
 • What’s the distinction between small and severe crimes?

House & Apartment

 • What is the most common type of apartment in your country?
 • What is the difference between houses for young people and residences for senior people?
 • What is the distinction between homes and apartments?
 • Do most individuals purchase or rent a house? Why?

Happiness

 • What is the function of money in our happiness?
 • Do you believe we feel joyful when we make others happy?
 • Are we accountable for other people’s happiness?
 • Some people believe that the happiest moment in an individual’s lives is while they are in school. Do you agree?
 • Do you believe people used to be happier than they are now?

Creativity

 • Is it beneficial for youngsters to learn the arts?
 • What types of employment need creativity?
 • Do you believe that leaders must be creative?

Business

 • What do you believe the retirement age should be for men and women?
 • What motivates some people to create their own businesses?
 • What characteristics are required for people to operate their own businesses?
 • What do you believe are the most important things that contribute to a company’s success?

Opinions/Ideas

 • When should youngsters be able to make their own judgments and form their own opinions?
 • What are the advantages of allowing youngsters to express their own views and opinions?
 • What are instructors’ roles in assisting students in developing their ideas/opinions?
 • Do you believe children are trained to share their parents’ perspectives?

Movie

 • Is it a waste of money to watch movies?
 • Are movie stars essential to a film?
 • Is it common to see foreign films in Vietnam?
 • Is it vital for a country to have its own cinema?

Teamwork

 • Do you believe that people like to accomplish things in groups?
 • Can you tell me about other jobs that individuals conduct alone or in groups?
 • Do you believe that some employees dislike one another at work? Why?

Purchase

 • Why are kids drawn to new items (such as electronics)?
 • Why do some adults dislike getting rid of outdated stuff (such as clothes)?
 • Is this influencing how people shop? How?
 • What do you believe motivates individuals to purchase new items?

Saving Time

 • What steps can people take to save time?
 • Is technology assisting individuals in saving time? Why and how?
 • Do you believe it is the responsibility of parents to educate their children how to save time?
 • Do people who have good time management skills tend to be more successful?

Memory

 • Why do some individuals have superior memories than others?
 • Are people interested in memorial items?
 • Which, words or visuals, can help people remember things better?
 • Can technology help people recall more? How?

Advertisement

 • When should parents give their children encouragement?
 • Should parents always give their children encouragement?
 • Do you believe that negative feedback is more valuable than good feedback? Why?
 • Why is negative feedback as vital as good feedback in the workplace or in the classroom?

Cellphone

 • What do you generally do with your smartphone?
 • What are the disparities in cellphone use between young and old people?
 • Which is more essential, making phone calls or reading texts on a cellphone?
 • Do you believe that there should be legislation prohibiting individuals from making phone calls in public?
Chủ đề Cell Phone trong IELTS Speaking
Chủ đề Cell Phone trong IELTS Speaking

Traffic Jam

 • Do you believe that improving public transportation will help to alleviate traffic congestion?
 • Do you believe the highways will help relieve traffic congestion?
 • What are some effective traffic-management strategies?

IT-related Jobs

 • Are IT-related occupations more valuable in society?
 • Is the product quality worse than it was previously?
 • What types of items do individuals like to fix on their own?
 • Why do consumers choose to get their phones fixed at specialized stores?

Traditional Products

 • Do you believe that a country’s tradition is important? Why?
 • What are some examples of traditional Vietnamese products?
 • What is the significance of teaching youngsters about traditional products?

Bài viết “IELTS Speaking Part 3 là gì?” đã giới thiệu cho bạn những thông tin hữu ích về phần thi này. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến phần thi IELTS, hãy tham khảo thêm các bài viết bên dưới.

Đọc thêm: 

Bài liên quan

Đang làm bài thi