Câu Bị Động Thì Tương Lai Đơn: Kiến Thức và Bài Tập

Câu bị động thì tương lai đơn là gì? Loại câu này được sử dụng như thế nào? Hàng loạt các câu hỏi sẽ được giải đáp với bài viết dưới đây.

Câu bị động của thì tương lai đơn là gì?

Định nghĩa
Định nghĩa

Thì tương lai đơn là loại thì cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh. Vì vậy mà dạng câu bị động của thì này cũng thường được người học bắt gặp.

Câu bị động của thì tương lai đơn là câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động được thực hiện trong tương lai hơn là chủ thể hành động đó.

Công thức câu bị động thì tương lai đơn

Thường được sử dụng với những cấu trúc câu sau đây:

Khẳng định: O + will + be + V3 + (by S)

 • The project will be finished by us by next week.

Phủ định: O + will not + be + V3 + (by S)

 • The project will not be finished by us by next week.

Nghi vấn: Will + O + be + V3 + (by S)?

 • Will the project be finished next week?

Cách sử dụng câu bị động thì tương lai đơn

Thường được sử dụng với những mục đích giống với thì tương lai đơn.

Bên cạnh đó, câu bị động tương lai đơn thường được sử dụng khi người dùng muốn nhấn mạnh vào chủ thể bị tác động bởi hành động trong câu

Ví dụ: The house will be cleaned by them tomorrow. (Ngôi nhà sẽ được họ dọn dẹp vào ngày mai.)

Cách chuyển đổi câu chủ động sang bị động

Người học có thể thực hiện theo các bước sau đây để có thể chuyển đổi giữa câu chủ động và câu bị động:

Bước 1: Xác định chủ ngữ, danh từ và động từ chính trong câu chủ động.

Ví dụ: Trong câu “They will build a house.”, “they” là chủ ngữ, “a house” là danh từ và “will build” là động từ chính.

Bước 2: Chuyển chủ ngữ thành tân từ, thêm “by” trước nó và sau đó là chuyển danh từ lên làm chủ ngữ.

Ví dụ: Chuyển “they” thành “them”. Câu mới trở thành: “A house will build by them”

Bước 3: Chuyển động từ chính của câu chủ động thành bị động bằng cách “will + be + Ved”.

Ví dụ: Câu gốc đang ở thì tương lai đơn, vì vậy câu bị động cũng ở thì tương lai đơn. Động từ chính sẽ được đổi thành “will be built”. 

 • A house will be built by them.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Bị Động Với Động Từ Khuyết Thiếu: Lý Thuyết & Bài Tập

Những lưu ý về câu bị động của thì tương lai đơn

Dưới đây là một vài lưu ý nhỏ người học cần để ý để luôn hoàn thành chính xác phần bài tập của kiến thức này nhé.

 • Lưu ý 1: Đổi các đại từ tân ngữ như ‘me’, ‘us’,… thành chủ ngữ như ‘I’, ‘we’,…

Ví dụ:

“He will give me a book.” (Anh ấy sẽ đưa cho tôi cuốn sách)

“I will be given a book by him.” (Tôi sẽ được đưa cuốn sách bởi anh ấy.

 • Lưu ý 2: Thứ tự sắp xếp cho mọi câu bị động (có thể khuyết các yếu tố trong câu)

“nơi chốn” – “by…” – “thời gian”

Ví dụ: “The tree on this road will be planted by this company tomorrow.” (Cái cây trên đoạn đường này sẽ được trồng bởi công ty này vào ngày mai.)

 • Lưu ý 3: Dùng ‘with’ với dụng cụ thực hiện hành động.

Ví dụ: “The report will be written with a pen by her.” (Bài báo cáo này sẽ được viết bằng cái bút bởi cô ấy.)

 • Lưu ý 4: Nếu chủ ngữ là no one, nobody,… thì câu bị động cũng sẽ ở dạng phủ định. 

Ví dụ: The house will not be cleaned by anyone tomorrow. (Ngôi nhà sẽ không được ai dọn dẹp vào ngày mai.)

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng

Người học hãy biến đổi các câu sau sang dạng bị động để hiểu thêm về kiến thức ngữ pháp này nhé:

Bài 1: Chuyển câu chủ động sang câu bị động

 1. They will cook dinner tonight.
 2. She will teach the class tomorrow.
 3. He will fix the car next weekend.
 4. They will build a new house next year.
 5. She will paint the walls next week.
 6. We will clean the house before the guests arrive.
 7. He will write the report by Friday.

Đáp án:

 1. Dinner will be cooked by them tonight.
 2. The class will be taught by her tomorrow.
 3. The car will be fixed by him next weekend.
 4. A new house will be built by them next year.
 5. The walls will be painted by her next week.
 6. The house will be cleaned by us before the guests arrive.
 7. The report will be written by him by Friday.

Bài 2: Viết câu bị động hoàn chỉnh từ các từ cho sẵn

 1. The new stadium / build / next year
 2. The contract / sign / tomorrow
 3. The flowers / water / by the gardener
 4. The report / finish / by the end of the week
 5. The meeting / hold / next Monday

Đáp án:

 1. The new stadium will be built next year.
 2. The contract will be signed tomorrow.
 3. The flowers will be watered by the gardener.
 4. The report will be finished by the end of the week.
 5. The meeting will be held next Monday.

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi dưới dạng câu bị động

The city is planning to build a new park in the center of town. The park will be designed by a famous landscape architect. It will include a playground, a swimming pool, and a walking trail. The park is expected to be completed by the end of next year.

 1. Who will design the park?
 2. What will the park include?
 3. When is the park expected to be completed?

Đáp án:

 1. The park will be designed by a famous landscape architect.
 2. The park will include a playground, a swimming pool, and a walking trail.
 3. The park is expected to be completed by the end of next year.

Và trên đây là toàn bộ thông tin về câu bị động thì tương lai đơn. Nếu người học muốn tìm hiểu thêm về các kiến thức tiếng Anh, hãy liên hệ với Ôn Luyện nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Đang làm bài thi