Câu Bị Động Hiện Tại Tiếp Diễn: Ôn Tập Kiến Thức và Bài Tập Vận Dụng

Câu bị động hiện tại tiếp diễn là gì? Khám phá ngay nội dung chi tiết cùng với các bài tập thực hành trong bài viết này cùng Ôn Luyện nhé! Cùng bắt đầu tìm hiểu thôi!

Ôn tập kiến thức câu bị động hiện tại tiếp diễn

Kiến thức ngữ pháp
Kiến thức ngữ pháp

Là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh, hãy cùng Ôn Luyện điểm qua những mục ngữ pháp chính dưới đây!

Khái niệm

Đây là một trong các dạng của câu bị động trong tiếng Anh. Nó được sử dụng để diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói và thường nhấn mạnh vào đối tượng chịu tác động trong câu.

Công thức

Dưới đây là những cấu trúc chi tiết về dạng khẳng định, phủ định, và nghi vấn của dạng câu bị động này:

Khẳng định: O + am/is/are + being + V3 + (by S)

 • The cake is being baked by Mary.

Phủ định: O + am/is/are + not + being + V3 + (by S)

 • The cake is not being baked by Mary.

Nghi vấn: Am/Is/Are + O + being + V3 + (by S)?

 • Is the cake being baked by Mary?

Cách sử dụng

Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn thường được sử dụng với các cách dùng giống với câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, dạng câu bị động này có những cách dùng riêng biệt như sau:

 • Nhấn mạnh đối tượng bị chịu tác động bởi hành động trong câu

Ví dụ: The garden is being beautifully tended by the gardener.

 • Khi không rõ chủ thể gây ra hành động là ai hoặc không muốn nhắc đến chủ thể gây ra hành động.

Ví dụ: The dishes are being washed.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Đảo Ngữ Câu Điều Kiện: Kiến Thức Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản

Bài tập câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Dưới đây là 2 dạng bài tập thường gặp nhất của dạng câu này. Người học có thể tham khảo để củng cố kiến thức đã học nhé!

Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng

Bài tập hoàn thành câu bằng cách biến đổi động từ

Dạng bài tập đầu tiên yêu cầu người học ghi nhớ cấu trúc câu bị động thì hiện tại tiếp diễn để chia động từ đã được cho sẵn trong ngoặc đơn sao cho đúng cấu trúc.

 1. The car ___________ (wash) by John at the moment.

Đáp án: The car is being washed by John at the moment.

 1. Dinner ___________ (prepare) by my mom right now.

Đáp án: Dinner is being prepared by my mom right now.

 1. The report ___________ (write) by the team this week.

Đáp án: The report is being written by the team this week.

 1. The flowers ___________ (water) by the gardener every morning.

Đáp án: The flowers are being watered by the gardener every morning.

 1. The cake ___________ (bake) by Sarah for the party.

Đáp án: The cake is being baked by Sarah for the party.

Bài tập sắp xếp các từ để tạo thành câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Dại bài tập thứ 2 yêu cầu người học sử dụng những từ loại đơn giản đã được cung cấp sẵn để tạo thành câu hoàn chỉnh.

 1. being / painted / the walls / by / workers / the

Đáp án: The walls are being painted by the workers.

 1. being / cleaned / the house / by / every week / is / mom

Đáp án: The house is being cleaned by mom every week.

 1. watered / the garden / by / is / the / gardener / every morning

Đáp án: The garden is being watered by the gardener every morning.

 1. being / fixed / the computer / by / is / technician / the

Đáp án: The computer is being fixed by the technician.

 1. being / written / report / the / by / is / team / the

Đáp án: The report is being written by the team.

Trên đây là toàn bộ thông tin về câu bị động hiện tại tiếp diễn. Nếu người học còn bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến nội dung ngữ pháp này, hãy liên hệ ngay với Ôn Luyện nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Đang làm bài thi