Đáp án và nhận định đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 đã được Bộ GD công bố tối 31/3, dưới đây là hướng dẫn giải chi tiết môn Địa. 

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa đã được cập nhậtNhận định đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa

Xem thêm đáp và nhận định đầy đủ các môn đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 tại đây: bit.ly/deminhhoaTHPT2022

Đang làm bài thi