5 sự kiện tiêu biểu của Edmicro trong năm 2021

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid trong năm qua, Edmicro với giải pháp Onluyen.vn đã và đang tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia. Cùng điểm lại 5 sự kiện tiêu biểu của Công ty trong năm qua và hướng tới chinh phục kế hoạch tiếp theo trong năm 2022.

Đang làm bài thi