Bài giảng Âm nhạc 1 bài 15 Ôn tập hát Đàn gà con Sắp đến tết rồi

Bài giảng Âm nhạc 1 bài 15 Ôn tập hát Đàn gà con Sắp đến tết rồi là tài liệu được biên soạn theo hình thức bài giảng điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi