Bài giảng Âm nhạc 1 bài 9 Ôn tập bài hát Lí cây xanh Tập nói thơ theo tiết tấu

Bài giảng Âm nhạc 1 bài 9 Ôn tập bài hát Lí cây xanh Tập nói thơ theo tiết tấu là tài liệu được biên soạn theo hình thức bài giảng điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi