Bài giảng Âm nhạc 6 bài 5 Nhạc lí Nhịp 3-4 và cách đánh nhịp 3-4 ANTT Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Bài giảng Âm nhạc 6 bài 5 Nhạc lí Nhịp 3-4 và cách đánh nhịp 3-4 ANTT Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng là tài liệu được biên soạn theo hình thức bài giảng điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi