Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925 là tài liệu được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi