Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 – 1945)

Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 – 1945) là tài liệu được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử dành cho quý thầy cô tham khảo. Thầy cô vui lòng tải bản đầy đủ về để xem nội dung chi tiết.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi