Mệnh Đề Quan Hệ Có Dấu Phẩy: Công Thức Và Cách Dùng

Mệnh đề quan hệ có dấu phẩy thường xuyên được sử dụng trong các cuộc thi cũng như giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết hôm nay, Ôn Luyện sẽ giúp bạn nắm vững công thức và cách dùng phần ngữ pháp này.

Mệnh đề quan hệ có dấu phẩy là gì?

Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về lý thuyết của phần ngữ pháp này nhé!

Khái niệm

Khái niệm mệnh đề quan hệ có dấu phẩy
Khái niệm

Mệnh đề quan hệ có dấu phẩymệnh đề quan hệ không xác định. Đây là loại mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy. Câu thiếu mệnh đề quan hệ có dấu phẩy vẫn đủ nghĩa.

Ví dụ: Dao, Pho, và Piano, which I watched yesterday, is very interesting. (Phim Đào, Phở và Piano, mà tôi xem ngày hôm qua, rất hay.)

XEM THÊM: Mệnh Đề Quan Hệ Xác Định: Công Thức Và Cách Dùng Chi Tiết

Công thức

Công thức bao gồm 2 dạng:

 • Mệnh đề đứng sau chủ ngữ: 

S + (Đại từ quan hệ + S + V + O) + V + O

S + (Đại từ quan hệ/Tính từ quan hệ + V + O) + V + O

Ví dụ: Lily’s mother, who lives in England, has 4 grandchildren.(Mẹ của Lily, sống ở Anh, có 4 người cháu)

 • Mệnh đề đứng sau tân ngữ: 

S + V + O + (Đại từ quan hệ + S + V + O)

S + V + O + (Đại từ quan hệ + V + O)

Ví dụ: I’ve just come back from London, where John lives. (Tôi vừa trở lại từ London, nơi John sống.)

Khi nào dùng mệnh đề quan hệ có dấu phẩy?

Cách dùng mệnh đề quan hệ có dấu phẩy
Cách dùng

Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng trong một số trường hợp sau:

 • Bổ nghĩa cho danh từ riêng

Ví dụ: Lily, who is my best friend, is a dedicated teacher. (Lily, bạn thân của tôi, là một giảng viên tâm huyết)

 • Bổ nghĩa cho danh từ, mà đứng trước là sở hữu cách hoặc tính từ sở hữu

Ví dụ: Her headphone, which her boyfriend bought, is very expensive. (Tai nghe của cô ấy, cái mà bạn trai cô ấy mua, rất đắt)

 • Bổ nghĩa cho danh từ là vật duy nhất

Ví dụ: The Sun, which revolves around the Earth, rises in the East. (Mặt trời, quay quanh Trái Đất, mọc đằng Đông)

 • Bổ nghĩa cho danh từ mà trước nó là that, this, these, those

Ví dụ: This house, which is painted white, is my house. (Ngôi nhà, được sơn màu trắng, là nhà tôi)

Cách đặt dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

2 cách đặt dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ không xác định:

 • Với mệnh đề quan hệ ở giữa câu: Dấu phẩy được đặt ở đầu và cuối mệnh đề quan hệ.

Ví dụ: My cat, which is sleeping on the bed, is very cute. (Con mèo của tôi, đang ngủ trên giường, rất dễ thương.)

 • Với mệnh đề quan hệ ở cuối câu: Dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề.

Ví dụ: I met Perez yesterday, who is a famous singer. (Hôm qua tôi gặp Perez, là một ca sĩ nổi tiếng.)

XEM THÊM: Bài Tập Câu Bị Động Đặc Biệt: Tổng Hợp Bài Tập 9 Dạng Đặc Biệt

Bài tập mệnh đề quan hệ có dấu phẩy

Bài tập thực hành mệnh đề quan hệ có dấu phẩy
Bài tập thực hành

Hãy cùng dành thời gian thực hành các bài tập về mệnh đề quan hệ có dấu phẩy dưới đây nhé!

Bài tập

Bài 1: Viết lại câu 

 1. Valencia is a great place. Valencia is due east of Madrid.
 2. Almeria is very dry. The beaches of Almeria are wonderful.
 3. The school was built in 1907. The school has about 800 students.
 4. Jimmy is coming to the party. Samantha’s mother is mayoress of this town.
 5. Clare is a good teacher. I don’t like Clare very much.
 6. The government handled the diplomatic crisis badly. The government is facing corruption charges.
 7. Jimbo is living in Thailand now. Jimbo got divorced last year.
 8. The Flaca pub rocks. I met my girlfriend in The Flaca.
 9. The Plaza Redonda square is near the cathedral. They hold a market in The Plaza Redonda square every Sunday.

Bài 2: Điền đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống:

 1. Mr. Yates, ….. has worked for the same company all his life, is retiring next month.
 2. Next weekend I’m going to Glasgow, …. my sister lives.
 3. Mr. Carter, …. I spoke to last night I spoke to last night, is very interested in our plan.
 4. Tom’s father, …. is 78, goes swimming every day.
 5. Martin, …. mother is Spanish, speaks both Spanish and English fluently.

Đáp án

Bài 1:

 1. Valencia, which is due east of Madrid, is a great place.
 2. Almeria, whose beaches are wonderful, is very dry.
 3. The school, which has about 800 students, was built in 1907.
 4. Jimmy, whose mother is mayoress of this town, is coming to the party.
 5. Clare, whom I don’t like very much, is a good teacher.
 6. The government, which is facing corruption charges, handled the diplomatic crisis badly.
 7. Jimbo, who got divorced last year, is living in Thailand now.
 8. The Flaca pub, where I met my girlfriend, rocks.
 9. The Plaza Redonda square, where they hold a market every Sunday, is near the cathedral.

Bài 2:

 1. who
 2. where
 3. whom
 4. who
 5. Whose

Mong rằng với bài viết về mệnh đề quan hệ có dấu phẩy, Ôn Luyện đã giúp bạn nắm vững kiến thức phần ngữ pháp này. Hãy ủng hộ chúng mình với những bài viết bổ ích nhé!

XEM THÊM: 

Bài liên quan

Đang làm bài thi