Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 9 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập […]

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 9 lần 1

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 9 lần 1 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các […]

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 9 năm 2019 – 2020

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 9 năm 2019 – 2020 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các […]

Đang làm bài thi