Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2019

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2019 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập […]

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 THPT chuyên hưng yên

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 THPT chuyên hưng yên đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em […]

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2018 lần 2

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2018 lần 2 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em […]

Đang làm bài thi