Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp quận – Đề số 3

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp quận – Đề số 3 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp quận – Đề số 1

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp quận – Đề số 1 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp quận – Đề số 2

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp quận – Đề số 2 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em […]

Đang làm bài thi