Dạng 1 bài tập áp dụng lý thuyết nguyên hàm

Dạng 1 bài tập áp dụng lý thuyết nguyên hàm đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi