Đáp án và đề kiểm tra 45 phút môn toán lớp 12 năm 2017

Đáp án và đề kiểm tra 45 phút môn toán lớp 12 năm 2017 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi