Đề cương ôn tập Bài kiểm tra tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020

Trong đợt tuyển sinh năm 2020, bên cạnh việc sử dụng các phương án thi như những năm trước. Đại học Bách Khoa Hà Nội bổ sung thêm một kỳ thi riêng để xét tuyển sinh viên vào trường. Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ làm một bài kiểm tra tư duy gồm 2 phần: Toán và Đọc hiểu.

Đây là dạng bài kiểm tra khá mới, để giúp học sinh có định hướng ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Chiều ngày 21/05/2020, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã công bố đề cương ôn tập, xem chi tiết các môn tại link dưới bài:

Tải tài liệu
Đang làm bài thi