Đề khảo sát giữa kì 1 Toán 8 năm 2019 – 2020 trường THTHCS Ngôi Sao Hà Nội

Đề khảo sát giữa kì 1 Toán 8 năm 2019 – 2020 trường THTHCS Ngôi Sao Hà Nội đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 8 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi