Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm 2014

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm 2014 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi