Đề thi và đáp án kỳ thi Bebras 2017

BTC Kỳ thi Thách thức Tư duy Thuật toán Bebras xin được chia sẻ bộ đề thi và đáp án của Bebras 2017. Các phụ huynh, thầy cô, các em có thể tham khảo và tải xuống để luyện tập để có kết quả thi tốt nhất.

Tải tài liệu
Đang làm bài thi