Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras 2022

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras 2022 đã được cập nhật. Quý phụ huynh, thầy cô và các em cùng tải xuống tham khảo và ôn luyện thật tốt nhé!

https://drive.google.com/file/d/1Du42cJMbZx_GyNGOJ0PhZUjs7gNV8PBi/view

Tải tài liệu
Đang làm bài thi