ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 KỲ THI THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS 2023

Kính gửi quý thầy cô, các em học sinh và các bậc phụ huynh đề thi và đáp án vòng 2 kỳ thi “Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2023” *Lưu ý đối với cấp độ 1, 2, 3, 4: Câu có 2 đáp án thí sinh chọn 1 trong hai đáp án hoặc cả hai đáp án đều được điểm của câu hỏi

 

 

Tải đề tại đây:
Bebras2023-Đề-thi-vòng-2-cấp-độ-1-lớp-1-2

Bebras2023-Đề-thi-vòng-2-Cấp-độ-2-lớp-3-4_compressed

Bebras2023-Đề-thi-vòng-2-Cấp-độ-3-lớp-5-6

Bebras2023-Đề-thi-vòng-2-Cấp-độ-4-lớp-7-8_compressed

Bebras2023-Đề-thi-vòng-2-Cấp-độ-5-lớp-9-10

Bebras2023-Đề-thi-vòng-2-Cấp-độ-6-lop-11-12

 

Đang làm bài thi