Ma trận kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD lớp 9 năm học 2020-2021 cơ bản

Ma trận kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD lớp 9 năm học 2020-2021 cơ bản đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 9 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi