Tuyển tập các bài toán viết phương trình tiếp tuyến của đường cong mức lớp 11 phần 14

Tuyển tập các bài toán viết phương trình tiếp tuyến của đường cong mức lớp 11 phần 14 đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, các em truy cập link thi Online học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Tải tài liệu
Đang làm bài thi