Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sử đầy đủ các mã đề

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử tất cả mã đề 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 334 đã cập nhật đầy đủ

Bộ GD-ĐT vừa công bố đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào chiều 12-8. Chúc các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi!

1. Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT (24 mã đề)

Đáp án chính thức môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.
Đáp án đề thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

2. Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Lịch sử

giai de lich su anh 1
Đáp án đề thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT
giai de lich su anh 2
Đáp án đề thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT
giai de lich su anh 3
Đáp án đề thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT
giai de lich su anh 4
Đáp án đề thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT
Đang làm bài thi