Điểm sàn dự kiến Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2020: 15 Điểm trở lên

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, dự kiến điểm sàn các ngành xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm. Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và Quản trị kinh doanh có mức điểm sàn là 16 điểm.

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, dự kiến điểm sàn các ngành xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm. Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và Quản trị kinh doanh có mức điểm sàn là 16 điểm.

Điểm sàn Đại học Nguyễn Tất Thành  năm 2020
 Điểm sàn Đại học Nguyễn Tất Thành  năm 2020

Nguồn: Điểm sàn Đại học Nguyễn Tất Thành

Đang làm bài thi