Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2020: 14 điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1, theo kết quả kỳ thi THPT năm 2020 cho tất cả các ngành đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1),  theo kết quả kỳ thi THPT năm 2020 cho tất cả các ngành đào tạo của trường năm 2020 với từng ngành đào tạo.

Theo đó, ngưỡng điểm không có sự chênh lệch cao, nằm từ 14 đến 15 điểm. Trong 17 ngành đào tạo của trường, có 5 ngành lấy 15 điểm và 12 ngành lấy 14 điểm.

Năm 2019, điểm chuẩn vào trường từ 14 đến 18,75 điểm. Có 13 ngành lấy điểm chuẩn bằng mức sàn 14 điểm công bố trước đó.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị kinh doanh 18,75; tiếp đó là Công nghệ thông tin 17,25 và Quản lý đất đai 16,25 điểm.

Dưới đây là ngành học và điểm sàn chi tiết của trường:

>>> Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2020 đợt 2: 18 điểm

Nguồn: Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Đang làm bài thi