Điểm sàn Đại học Xây dựng năm 2020: 16 điểm trở lên

Năm 2020, Đại học Xây dựng tuyển 3.400 chỉ tiêu thuộc 23 ngành và chuyên ngành đào tạo, bằng với năm 2019. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng (điểm sàn) của trường là từ 16 điểm.

Năm 2019, điểm trúng tuyển 23 ngành của Đại học Xây dựng Hà Nội từ 15 đến 21,25, cao nhất là Công nghệ thông tin. Ngành Kỹ thuật xây dựng có điểm chuẩn cao thứ hai là 19,5. Điểm chuẩn thấp nhất là 15 ở các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật môi trường.

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp là chuyên ngành tuyển sinh nhiều nhất với 700 chỉ tiêu, kế đó là Kinh tế xây dựng, Xây dựng cầu đường lần lượt 400 và 350 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

Nguồn: Đại học Xây dựng

Đang làm bài thi