Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2020, cụ thể như sau

STT Tên ngành học Mã ngành Tổ hợp môn  Điểm chuẩn 
Các ngành đào tạo đại học:
01 Toán học 7460101 A00, A01, D07, D90. 20.00
02 Sư phạm Toán học 7140209 24.00
03 Công nghệ thông tin 7480201 18.00
04 Sư phạm Tin học 7140210 24.00
05 Vật lý học 7440102 A00, A01, A12, D90. 18.00
06 Sư phạm Vật lý 7140211 24.00
07 CNKT Điện tử – Viễn thông 7510302 18.00
08 Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01, D01, D90. 20.00
09 Hóa học 7440112 A00, B00, D07, D90. 18.00
10 Sư phạm Hóa học 7140212 24.00
11 Sinh học (Sinh học thông minh) 7420101 A00, B00, B08, D90. 18.00
12 Sư phạm Sinh học 7140213 24.00
13 Công nghệ sinh học 7420201 18.00
14 Nông học 7620109 B00, D07, B08, D90. 18.00
15 Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, B08, D90. 18.00
16 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 18.00
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96. 20.00
18 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D96. 20.00
19 Luật 7380101 A00, C00, C20, D01. 20.00
20 Văn hóa học 7229040 C00, C20, D14, D15 18.00
21 Văn học 7229030 C00, C20, D14, D15 18.00
22 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C20, D14, D15 24.00
23 Việt Nam học 7310630 C00, C20, D14, D15 18.00
24 Lịch sử 7229010 C00, C19, C20, D14 18.00
25 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, C20, D14 24.00
26 Quản trị DV du lịch và lữ hành 7810103 C00, C20, D01, D78. 21.00
27 Công tác xã hội 7760101 C00, C14, C20, D78. 20.00
28 Xã hội học 7310301 C00, C14, C20, D78. 18.00
29 Đông phương học 7310608 C00, D01, D78, D96. 21.00
30 Quốc tế học 7310601 C00, C20, D01, D78 18.00
31 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96. 21.00
32 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D72, D96. 24.00
33 Giáo dục Tiểu học 7140202 A16, C14, C15, D01 24.00

Các em học sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 sẽ xác nhận nhập học trước ngày 17 giờ ngày 10/10.

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học 2020

Các em học sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 sẽ xác nhận nhập học trước ngày 17 giờ ngày 10/10.

Đối với các em học sinh chưa trúng ttuyển Đại học đợt 1 có thể tham gia xét tuyển Đại học đợt bổ sung hoặc xét học bạ vào những trường còn đợt xét tuyển. Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm nay là từ ngày 15/10. Quý phụ huynh và các em có thể tham khảo danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung tại đây.

Bộ GD&ĐT quy định điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đợt 2 không được thấp hơn đợt 1. Các ngành đều có điểm chuẩn bằng hoặc hơn trong đợt xét tuyển thứ 2. Từng trường lại yêu cầu hồ sơ khác nhau trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thí sinh sẽ phải điền mẫu đơn đăng ký theo yêu cầu riêng của từng trường. Các em học sinh theo dõi trên website của trường để hoàn thiện hồ sơ đúng yêu cầu.

Nguồn: http://www.dlu.edu.vn/

Đang làm bài thi