Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2020

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố mức điểm (điểm sàn) đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2020

     Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển tại trường Đại học Giao thông vận tải có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu tại các trường Trung học phổ thông thời gian từ ngày 19-27/9/2020

Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2020
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2020
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2020
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2020

Nguồn: Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

Đang làm bài thi