Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm

Danh sách các trường Đại học thông báo điểm xét tuyển (Điểm sàn) ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT dưới 20 điểm.

Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm
Cập nhật mới nhất điểm sàn, điểm chuẩn của các trường đại học trên toàn quốc

 1. Điểm sàn Học viện Quản lý giáo dục năm 2020: 15 Điểm trở lên
 2. Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020
 3. Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2020
 4. Điểm sàn Đại học Huế năm 2020: 14 điểm trở lên
 5. Điểm sàn Đại học Xây dựng năm 2020: 16 điểm trở lên
 6. Điểm sàn Đại học Công Đoàn năm 2020: 14.5 điểm trở lên
 7. Điểm sàn Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2020: 15 điểm trở lên
 8. Điểm sàn Học viện Tòa án năm 2020: 18 điểm trở lên
 9. Điểm sàn Đại học Mở Hà Nội năm 2020: 15 Điểm trở lên
 10. Điểm sàn dự kiến Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2020: 15 Điểm trở lên
 11. Điểm sàn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM năm 2020: 16 Điểm trở lên
 12. Điểm sàn Đại học Gia Định năm 2020: 15 Điểm trở lên
 13. Điểm sàn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020: 15 Điểm trở lên
 14. Điểm sàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020
 15. Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020
 16. Điểm chuẩn, điểm sàn Đại học Bách Khoa TP.HCM năm 2020
 17. Điểm sàn, điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2020
 18. Điểm sàn Đại học Điện lực năm 2020
 19. Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2020
 20. Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2020
 21. Điểm sàn Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội năm 2020
 22. Điểm sàn Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM năm 2020
 23. Điểm sàn Đại học Khoa học, Đại học Huế (ĐHKH) năm 2020
 24. Điểm sàn Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2020
 25. Điểm sàn Đại học Kinh tế Luật năm 2020 là 19 điểm
 26. Điểm sàn Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2020
 27. Điểm sàn Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2020
 28. Điểm sàn Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
 29. Điểm sàn Đại học Hải Phòng năm 2020
 30. Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2020: 15 Điểm trở lên
 31. Điểm sàn Đại Học Tài Chính, Ngân Hàng Hà Nội năm 2020: 15.5 Điểm trở lên
 32. Điểm sàn Trường đại học Mỏ – Địa Chất năm 2020: Chỉ 15 Điểm trở lên
 33. Điểm sàn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2020: Chỉ 15 Điểm trở lên
 34. Điểm sàn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2020: Chỉ 14 điểm
 35. Điểm sàn Đại học Nội Vụ năm 2020: 18 điểm trở lên
 36. Điểm sàn Học Viện chính sách và phát triển năm 2020
 37. Điểm sàn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2020: Chỉ 16 Điểm trở lên
 38. Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020: 15 điểm trở lên
 39. Điểm sàn Đại học Thăng Long năm 2020: 16 điểm trở lên
 40. Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020: 19 điểm trở lên
 41. Điểm sàn Đại học Sự phạm Đại học Huế năm 2020
 42. Điểm sàn Đại học Quảng Bình năm 2020
 43. Điểm sàn Đại học Hồng Đức năm 2020: 14 điểm trở lên
 44. Điểm sàn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năm 2020: Chỉ 14.5 điểm
 45. Điểm sàn Đại học Công nghệ Thông tin &Truyền thông năm 2020 là 18 điểm
 46. Điểm sàn Đại học Y Khoa Vinh năm 2020: 19 Điểm trở lên
 47. Điểm sàn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2020: 15 điểm trở lên
 48. Điểm sàn Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2020: Chỉ từ 14.5 điểm
 49. Điểm sàn Đại học Hải Phòng năm 2020: Chỉ từ 14 điểm
 50. Điểm sàn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 chỉ 14 điểm trở lên

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi nguyện vọng thi đại học 2020

>>> Xem thêm: Các trường đại học lấy điểm thấp ở Hà Nội

>>> Xem thêm: Các trường đại học lấy điểm thấp ở TP.HCM

Các trường Đại học thông báo điểm xét tuyển (Điểm sàn) vào đại học chính quy năm 2020 trên 20 điểm.

>>> Xem thêm: Điểm chuẩn, điểm sàn của các trường Đại học trên toàn quốc

Đang làm bài thi