Điểm sàn Đại học Sài Gòn năm 2020

Đại học Sài Gòn thông báo điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Đại học Sài Gòn

Đang làm bài thi