Điểm sàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Học viện Báio chí và Tuyên truyền thông báo điểm xét tuyển (điểm sàn) ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2020: 

– Đối với các ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2 (tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số): 22,0 điểm.

– Các ngành còn lại: 16,0 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

2. Điều kiện bổ sung:

Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

– Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020;

– Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

– Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

Đang làm bài thi