Đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển bổ sung theo điểm thi THPT

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo xét tuyển bổ sung theo điểm thi THPT năm 2020

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường đại học Tôn Đức Thắng;

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) thông báo xét tuyển bổ sung đại học năm 2020 như sau:

1. Đối tượng

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và có kết quả thi THPT năm 2020

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển, công thức tính điểm, nguyên tắc xét tuyển

2.1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng ngành như sau:

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện Mức điểm nhận ĐKXT(theo thang 40)
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN
1 7810302 Golf A01; D01; T00; T01 A01, D01: Anh
T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0
23,00
2 7850201 Bảo hộ lao động A00; B00; D07; D08 Toán 24,00
3 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) A00; B00; D07; D08 Toán 24,00
4 7440301 Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) A00; B00; D07; D08 Toán 24,00
5 7460112 Toán ứng dụng A00; A01 Toán ≥ 5,0 24,00
6 7460201 Thống kê A00; A01 Toán ≥ 5,0 24,00
7 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00; A01; V00; V01 A00, A01: Toán
V00, V01: Vẽ HHMT
24,00
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01 Toán 24,00
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
1 F7420201 Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao A00; B00; D08 A00: Hóa
B00, D08: Sinh
24,00
2 F7520201 Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao A00; A01; C01 Toán 24,00
3 F7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao A00; A01; C01 Toán 24,00
4 F7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chương trình Chất lượng cao A00; A01; C01 Toán 24,00
5 F7210403 Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao H00; H01; H02 Vẽ HHMT,- H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0- H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 24,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:– Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế;- Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 20/10/2020); hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 20/10/2020).- Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên (đạt từ trình độ A2) , nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, được đăng ký tham gia chương trình dự bị tiếng Anh (học 1 học kỳ đến 1 năm). Sau 1 năm học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương; người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương trình chất lượng cao, chương trình tiêu chuẩn (nếu vẫn bảo đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương trình này).- Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó).

Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh: ngày 19/10/2020

1 FA7420201 Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; B00; D08 A00: Hóa
B00, D08: Sinh
24,00
2 FA7480101 Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; A01; D01 Toán 24,00
3 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; A01; D01 Toán 24,00
4 FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; A01; D01 Toán 24,00
5 FA7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; A01; D01 Toán 24,00
6 FA7340301 Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; A01; C01; D01 A00, C01: Toán
A01, D01: Anh
24,00
7 FA7340201 Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; A01; D01; D07 A00: ToánA01, D01, D07: Anh 24,00
8 FA7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A01; C00; C01; D01 A01, D01: AnhC00, C01: Văn 24,00
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG
1 N7340301 Kế toán – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00; A01; C01; D01 A00, C01: Toán
A01, D01: Anh
25,00
2 N7380101 Luật – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00; A01; C00; D01 A00, A01: Toán
C00, D01: Văn
25,00
3 N7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A01; C00; C01; D01 A01, D01: AnhC00, C01: Văn 25,00
4 N7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00; A01; D01 Toán 25,00
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC
1 B7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc D01; D11 Anh 26,00
2 B7340101N Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A00; A01; D01 A00:  Toán
A01, D01: Anh
26,00
3 B7310630Q Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A01; C00; C01; D01 A01, D01: Anh
C00, C01: Văn
25,00
4 B7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A00; A01; D01 Toán 25,00

2.2. Công thức tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40. 

Khu vực/Đối tượngĐiểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vựctheo thang 40
Khu vực 10,751,00
Khu vực 2NT0,500,67
Khu vực 20,250,33
Khu vực 300
Đối tượng: 01, 02, 03, 042,002,67
Đối tượng: 05, 06, 071,001,33

Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

 • Toán: 7,10 điểm; Văn: 6,70 điểm; Anh: 7,00 điểm
 • Thí sinh thuộc khu vực 1.

Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh.

Như vậy, Điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Ngôn ngữ Anh được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên

                           = 7,10 + 6,70 + 7,00*2 + 1,00 = 28,80 điểm

2.3. Nguyên tắc xét tuyển

 • Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng duy nhất.
 • Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
 • Trường không sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác để xét tuyển.
 • Quy định tổ hợp môn xét tuyển
Mã tổ hợpCác môn của tổ hợpCác môn của tổ hợp
A00Toán, Vật lí, Hóa họcD11Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
A01Toán, Vật lí, Tiếng AnhD55Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
B00Toán, Hóa học, Sinh họcH00Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật
C00Ngữ văn, Lịch sử, Địa líH01Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
C01Ngữ văn, Toán, Vật líH02Toán, Vẽ Trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật
C02Ngữ văn, Toán, Hóa họcT00Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
D01Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhT01Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT
D04Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungV00Toán, Vật lí, Vẽ hình họa mỹ thuật
D07Toán, Tiếng Anh, Hóa họcV01Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
D08Toán, Tiếng Anh, Sinh học  

3. Hồ sơ xét tuyển

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của TDTU, thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (tại đây).
 • Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020
 • Bản photocopy có công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh)
 • Bản photocopy có công chứng sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc xã đặc biệt khó khăn).

4. Cách thức nộp hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, chi phí xét tuyển

4.1. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại TDTU hoặc gửi bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

4.2. Thời gian nộp hồ sơ: từ 15/10/2020 đến 17h00 ngày 17/10/2020.

+ Trường hợp thí sinh có nguyện vọng đăng ký sớm, Ban tuyển sinh sẽ hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày ra thông báo.

+ Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và có đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh nộp hồ sơ về Trường trực tiếp trước 17h00 ngày 16/10/2020 và tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 19/10/2020.

4.3. Địa chỉ nhận hồ sơ

 • Nhận hồ sơ trực tiếp:

+ Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở Nha Trang: Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

+ Cơ sở Bảo Lộc: Trường đại học Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Tuân, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

 • Gửi hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

4.4. Chi phí xét tuyển:

 • Chi phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.
 • Chi phí tổ chức thi năng lực tiếng Anh: 300.000 đồng/hồ sơ
 • Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh như sau:

+ Tên tài khoản: Trường đại học Tôn Đức Thắng

+ Số tài khoản: 007.100.0973022

+ Tên ngân hàng: NH TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN TP. HCM

+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí TS2020 _Họ tên TS_Số CMND TS

    (VD: Thu hộ chi phí TS2020_Nguyễn Văn A_123456789)

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện cần đính kèm bản photo biên nhận nộp chi phí xét tuyển/thi tuyển.

5. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển, thời gian nhập học

 • Ngày 19/10/2020, thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh (chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 còn thời hạn tính đến 20/10/2020) dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Lịch thi chi tiết sẽ được gửi qua email thí sinh đăng ký trước 11g00 ngày 18/10/2020.
 • TDTU thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 21/10/2020 kết quả sẽ được công bố trên website tuyển sinh https://admission.tdtu.edu.vn.
 • Thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học: từ ngày 22/10 đến 17h00 ngày 23/10/2020.

Đang làm bài thi