Học viện Báo chí và tuyên truyền tuyển sinh đến ngày 16/10/2020

Học viện Báo chí và tuyên truyền tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu đến ngày 16/10/2020

Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu thông báo tuyển sinh 100 chỉ tiêu năm 2020. Đây là chương trình nhượng quyền giữa Đại học Middlesex và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đại học Middlesex cung cấp chương trình, bảo đảm chất lượng và cấp bằng tốt nghiệp.

Thí sinh có điểm IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc tương đương sẽ đủ điều kiện học thẳng chương trình chuyên ngành. Thí sinh chưa có điểm IELTS 6.0 hoặc tương đương sẽ học một năm đại cương để nâng cao trình độ tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng mềm và phương pháp nghiên cứu khoa học

Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu thông báo tuyển sinh 100 chỉ tiêu năm 2020. Đây là chương trình nhượng quyền giữa Đại học Middlesex và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đại học Middlesex cung cấp chương trình, bảo đảm chất lượng và cấp bằng tốt nghiệp. Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tuyển sinh, giảng dạy và cung cấp cơ sở vật chất.

Các em học sinh chưa trúng ttuyển Đại học đợt 1 có thể tham gia xét tuyển Đại học đợt bổ sung hoặc xét học bạ vào những trường còn đợt xét tuyển. Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm nay là từ ngày 15/10. Quý phụ huynh và các em có thể tham khảo danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung tại đây.

Nguồn: https://ajc.hcma.vn/

Đang làm bài thi