Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tumxét tuyển bổ sung

Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến ngày 10/10/2020

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các ngành của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo phương thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông (học bạ) như sau:

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

– Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

– Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

3.1. Nguyên tắc đăng ký

– Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển: (theo mẫu 1D trên trang web http://ts.udn.vn) thuộc cùng một cơ sở đào tạo của ĐHĐN. Các ngành đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển theo học bạ tại Phụ lục đính kèm.

– Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.

– Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ. Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo hướng dẫn tại mục 4.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển

– Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

– Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo qui định của Qui chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

– Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học, ĐHĐN xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác.

4. Hồ sơ và cách thức đăng ký xét tuyển

Thí sinh chọn một trong hai cách đăng ký như sau:

4.1. Đăng ký và nộp hồ sơ bản giấy

Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1D) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu đơn hoặc đăng ký online và in đơn trên trang tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ http://ts.udn.vn;

–    Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

–    Bản photo chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã TN);

–    Bản photo học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT;

–    Biên lai nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photocopy biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc minh chứng chuyển lệ phí qua tài khoản;

–    Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên);

–    Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM, Số 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

4.2. Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến

Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại địa chỉ http://ts.udn.vn như sau:

– Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu

– Bước 2: Gửi các ảnh chụp liên quan lên trang đăng ký: CMND, học bạ, chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu có), minh chứng ưu tiên theo đối tượng (nếu thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên đối tượng)

– Bước 3: Chuyển lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn trong quá trình đăng ký.

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển

Lệ phí đăng ký xét tuyển: 45.000 đ/nguyện vọng.

Thí sinh chuyển lệ phí qua bưu điện khi nộp hồ sơ giấy cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ.

6. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Từ ngày 25/9/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang web của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: http://ts.kontum.udn.vn; trang web Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://ts.udn.vn; liên hệ với Phòng Đào tạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum qua số điện thoại: 0260 6509559 hoặc với Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng qua số điện thoại: 0236 3835345 (bấm số 1)./.

Đối với các em học sinh chưa trúng ttuyển Đại học đợt 1 có thể tham gia xét tuyển Đại học đợt bổ sung hoặc xét học bạ vào những trường còn đợt xét tuyển. Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm nay là từ ngày 15/10. Quý phụ huynh và các em có thể tham khảo danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung tại đây.

Nguồn: http://ts.udn.vn/

Đang làm bài thi