Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán – Có hướng dẫn giải và đáp án

Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán– Có lời giải hay đã được cập nhật trên Onluyen.vn. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán bao bồm nhiều đề thi từ các trường khác nhau, có bảng ma trận và đề cương ôn tập kèm theo đáp án chi tiết để các bạn học sinh có thể tham khảo cũng như đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Bộ đề thi giúp các em học sinh củng cố kiến thức, luyện đề và rèn luyện kĩ năng cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

STTĐề thi vào lớp 10
1Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh Thái Nguyên chi tiết
2Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh Kon Tum có đáp án
3Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh Hậu Giang có đáp án chi tiết
4Đề thi tuyển sinh lớp vào lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh Vĩnh Phúc có đáp án
5Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THCS Cách Mạng Tháng Tám chi tiết
6Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THCS Bình An chi tiết
7Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 6
8Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 5
9Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 3
10Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 2
11Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 1
12Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 12 chi tiết – Đề số 1
13Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chi tiết – Mã đề 203
14Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chi tiết – Mã đề 202
155 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chọn lọc
16Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
17Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
18Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
19Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
20Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
21Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
22Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
23Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
24Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
25Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
26Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
27Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
28Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
29Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
30Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
31Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
32Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
33Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
34Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
35Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
36Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
37Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
38Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
39Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
40Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
41Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
42Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
43Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
44Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
45Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
46Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
47Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
48Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
49Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
50Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
51Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
52Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
53Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
54Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
55Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
56Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
57Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
58Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
59Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
60Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
61Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
62Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
63Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
64Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
65Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
66Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
67Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
68Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
69Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
70Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
71Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
72Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
73Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
74Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
75Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
76Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
77Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
78Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
79Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
80Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
81Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
82Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
83Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
84Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên (Đề chung)
85Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
86Đề tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 – 2020 môn Toán sở Nghệ An
87Đề minh họa vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Vĩnh Phúc
88Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2019 – 2020 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 4
89Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GDĐT Chí Linh – Hải Dương
90Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2019 – 2020 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
91Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THCS Xuân Canh – Hà Nội
92Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Lộc Bình – Lạng Sơn
93Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 – 2021 môn Toán THPT Chu Văn An – Hà Nội
94Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THCS Tam Khương – Hà Nội
95Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội
96Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 lần 1 sở Ninh Bình
97Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 – 2021 THCS Kim Giang – Hà Nội
98Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THCS Phú La – Hà Nội
99Đề Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 – 2020 sở Tây Ninh
100Đề Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 – 2020 sở Hà Nội
101Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán THPT chuyên KHTN có hướng dẫn giải
102Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán THPT chuyên KHTN vòng 1 có hướng dẫn giải
103Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán THPT chuyên KHTN vòng 2 có hướng dẫn giải
104Đáp án đề toán thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm Hà nội năm 2020
1056 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 4 chọn lọc
1065 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 7 nâng cao
107Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình
108Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 tuyển chọn
109Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 chọn lọc
110Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS An Thanh
111Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 huyện Hóc Môn mới nhất
112Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS An Nhơn
113Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức chọn lọc
114Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức mới nhất
115Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS An Thới Đông
116Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Ba Đình
117Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức
118Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 huyện Hóc Môn hay và khó
119Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức tuyển chọn
120Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 huyện Hóc Môn chọn lọc
121Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 huyện Hóc Môn tuyển chọn
122Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức hay và khó
123Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Bá Trạc
124Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 chọn lọc
125Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 3 hay và khó
126Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 mới nhất
127Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 nâng cao
128Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình
129Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình cơ bản
130Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 hay và khó
131Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Bình Thạnh mới nhất
132Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình hay và khó
133Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 huyện Hóc Môn
134Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Bình Thạnh nâng cao
135Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 3 chọn lọc
136Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Bình Thạnh chọn lọc
137Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình nâng cao
138Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình chọn lọc
139Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 tuyển chọn
140Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Bình Thạnh tuyển chọn
141Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Bình Thạnh hay và khó
142Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 3 mới nhất
143Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình mới nhất
144Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 cơ bản
145Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình tuyển chọn
146Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Tam Thôn Hiệp
147Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Trần Văn Ơn
148Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Đồng Khởi có đáp án
149Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Phan Bội Châu
150Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Kim Đồng
151Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Bình Khánh
152Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Bình An
153Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Chu Văn An
154Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Minh Đức
155Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Ngô Tất Tố
156Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Đào Duy Anh
157Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Mạch Kiếm Hùng
158Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Độc Lập
159Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Tân Phú Trung
160Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Lý Nhơn
161Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Phan Đăng Lưu
162Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Lương Thế Vinh
163Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Phú Hòa Đông
164Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 TPHCM
165Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Tân Thông Hội
166Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trường Quốc Tế Á Châu
167Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Lê Lai
168Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Thông Tây Hội
169Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Trần Bội Co
170Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Long Hòa
171Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Nguyễn Trãi
172Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Đồng Khởi
173Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Hồng Bàng
174Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Cầu Kiệu
175Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Phước Lộc
176Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Võ Thành Trang
177Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Cần Thạnh
178Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Huỳnh Văn Nghệ
179Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Châu Văn Liêm
180Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Lê Anh Xuân
181Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Tân Thạnh Đông
182Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Gò Vấp
183Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Sương Nguyệt Ánh
184Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 tỉnh Đồng Tháp có đáp án
185Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 tỉnh Thái Nguyên có đáp án chi tiết
186Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 THCS Nguyễn Văn Tố chi tiết
187Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 quận 9 chi tiết – Đề số 3
188Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 quận 9 chi tiết – Đề số 2
18997 Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán 2018- 2019 – 2020 trên toàn quốc chọn lọc
1905 Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 quận 7 chi tiết

[Cập nhật liên tục … ]

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm tại đây – bộ đề thi vào 10 tất cả các môn Lịch sử, Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa, Sinh, Công Dân, Địa của các trường trên toàn quốc

Đang làm bài thi